Politika zaštite zdravlja i sigurnosti

3.MAJ Brodogradilišta d.d.

       Djelatnost 3.MAJ Brodogradilišta d.d. obuhvaća proizvodnju brodova, plovećih postrojenja i ostalih objekata morske tehnologije. Naša vizija upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu usmjeren je provođenju preventivnih aktivnosti u svrhu prepoznavanja opasnosti i smanjenje rizika po zdravlje i sigurnost na radnim mjestima, uključujući zaposlenike, dobavljače, posjetitelje i ostale na koje naše aktivnosti mogu utjecati.

Temeljne odrednice:

  1. 3.MAJ Brodogradilište opredjeljuje se trajno osigurati odgovarajuće radne uvjete i radnu okolinu koja osigurava zdravlje i sigurnost zaposlenika sukladno zakonskim  zahtjevima i ostalim primjenjivim propisima, sve s ciljem da se radne aktivnosti kontinuirano provode na siguran način.
  2. Naše namjere jasno iskazujemo prihvaćanjem, primjenom i radom, usvojenim smjernicama i odredbama međunarodne norme ISO 45001.
  3. U 3.MAJ Brodogradilištu pridržavamo se i usklađujemo sa svim primjenjivim zakonima Republike Hrvatske   koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, kao i dodatnim zahtjevima koji nas obvezuju u redovitom dijalogu sa zaposlenicima i drugim zainteresiranim stranama.
  4. Uz sudjelovanje i savjetovanje sa svim zainteresiranim stranama a posebno sa našim zaposlenicima razvijamo, pratimo i primjenjujemo mjere zaštite i poboljšanja zdravlja i sigurnosti na radu.
  5.  Razvijamo, pratimo i primjenjujemo interne akte 3.MAJ Brodogradilišta čime osiguravamo pravilno upravljanje kvalitetom, okolišem te zdravljem i sigurnošću.
  6. Naše opredjeljenje prvenstveno zahtjeva identifikaciju opasnosti i rizika za zdravlje i sigurnost zaposlenika, stalnu kontrolu utvrđenih opasnosti i rizika, spremnost za prevenciju ozljeda i bolesti, te kontinuirano poboljšanje učinaka i upravljanja sustavom zaštite zdravlja i sigurnosti.
  7. Utvrđivanjem i praćenjem ostvarenja pojedinačnih i općih ciljeva u svim relevantnim organizacijskim segmentima kontinuirano unapređujemo metode i postupke u svrhu sprječavanja ozljeda i bolesti te trajnog poboljšavanja upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.
  8. Težimo stalnom napredovanju i obrazovanju naših zaposlenika te razvijamo njihov ljudski potencijal i intelektualni kapital s naglaskom na izraženu svijest o značenju svakog pojedinca za organizaciju.

Rijeka, 7. veljače 2020.god.                                                      

Direktor Edi Kučan, dipl.ing.