POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA
3.MAJ Brodogradilišta

Djelatnost 3.MAJ Brodogradilišta obuhvaća proizvodnju brodova, plovećih postrojenja i ostalih objekata morske tehnologije.

Naša vizija sustava upravljanja kvalitetom usmjerena je provođenju i primjeni djelotvornih aktivnosti na razvoju i očuvanju kvalitete proizvoda i usluga te izgradnje partnerskih odnosa sa kupcima i svim zainteresiranim stranama u našem poslovanju.

Naša vizija upravljanja okolišem usmjeren je provođenju aktivnosti u svrhu  očuvanja i zaštite okoliša, poboljšanja kvalitete života nas i naše djece, uz osiguranje konkurentnosti na tržištu, čemu je naša tvrtka oduvijek pridavala i pridaje veliki značaj. U skladu sa našim opredjeljenjem u kojoj je naglašeno da smo: «društvo vođeno temeljnom postavkom da je kupac/klijent na prvom mjestu, pri čemu naši zaposlenici i poslovni partneri znaju i vode računa o upravljanju okolišem», svojim aktivnostima doprinosimo skladu i razvoju prijateljstva okoline i našeg društva. Naši zaposlenici i poslovni partneri svjesni su da svaki poslovni poduhvat/posao može postati i ekološki problem, te pri gradnji broda i realizaciji ostalih usluga poštuju zahtjeve iz međunarodnih propisa i zakonske regulative. 3.MAJ Brodogradilište u cjelini, kao i zaposlenici, poslovni partneri i kupci/klijenti obvezuju se u svakom trenutku nastojati u svim aspektima svojih poslovnih aktivnosti smanjiti opterećenje na okoliš te u potpunosti koristiti stečena znanja, iskustva i tehnološke mogućnosti u svrhu razvoja onih tehnologija koje će štititi i očuvati okoliš.

Naša vizija upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu usmjeren je provođenju preventivnih aktivnosti u svrhu prepoznavanja opasnosti i smanjenje rizika po zdravlje i sigurnost na radnim mjestima, uključujući zaposlenike, dobavljače, posjetitelje i ostale na koje naše aktivnosti mogu utjecati.

Temeljne odrednice:

 1. 3.MAJ Brodogradilište opredijeljeno je prema suradnji s kupcem utemeljenoj na partnerskim odnosima i povjerenju.
 2. 3.MAJ Brodogradilište opredjeljuje se širiti spoznaju i svijest da je upravljanje okolišem od primarne važnosti u radu i djelovanju svakog zaposlenika, te podržavati i hrabriti kupce/klijente, poslovne partnere u njihovim  nastojanjima da zaštite i unaprijede okoliš.
 3. 3.MAJ Brodogradilište opredjeljuje se trajno osigurati odgovarajuće radne uvjete i radnu okolinu koja osigurava zdravlje i sigurnost zaposlenika sukladno zakonskim  zahtjevima i ostalim primjenjivim propisima, sve s ciljem da se radne aktivnosti kontinuirano provode na siguran način.
 4. Naše namjere jasno iskazujemo prihvaćanjem, primjenom i radom, usvojenim smjernicama i odredbama međunarodni normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.
 5. U 3.MAJ Brodogradilištu pridržavamo se i usklađujemo sa svim primjenjivim zakonskim zahtjevima  koji se odnose na naše proizvode i usluge, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost na radu, kao i dodatnim zahtjevima koji nas obvezuju u redovitom dijalogu sa kupcima, radnicima i drugim zainteresiranim stranama.
 6. Razvijamo, pratimo i primjenjujemo interne akte 3.MAJ Brodogradilišta čime osiguravamo pravilno upravljanje kvalitetom, okolišem te zdravljem i sigurnošću.
 7. Naše opredjeljenje prvenstveno zahtjeva djelotvorno upravljanje rizicima prema kvaliteti naših proizvoda i usluga, zaštiti okoliša i zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.
 8. Utvrdili smo uloge i odgovornosti u vezi sustava upravljanja kroz razvoj i održavanje takve organizacijske kulture i organizacijskog modela koji odgovaraju upravljanju kvalitetom, zaštitom okoliša i zdravljem i sigurnosti. Što stvara preduvjete za efikasno provođenje usvojene politike i kontinuirana poboljšanja.
 9. Utvrđivanjem i praćenjem ostvarenja pojedinačnih i općih ciljeva u svim relevantnim organizacijskim segmentima kontinuirano unapređujemo metode i postupke u svrhu poboljšavanja primjene poslovne politike.
 10. Težimo stalnom napredovanju i obrazovanju naših zaposlenika te razvijamo njihov ljudski potencijal i intelektualni kapital s naglaskom na izraženu svijest o značaju zaštite okoliša, zaštiti zdravlja i sigurnosti te  značenju svakog pojedinca za organizaciju.
 11. Uz sudjelovanje i savjetovanje sa svim zainteresiranim stranama a posebno sa našim zaposlenicima razvijamo, pratimo i primjenjujemo mjere zaštite i poboljšanja zdravlja i sigurnosti na radu.

Rijeka, 29. lipanj 2023.god.

Direktor

Edi Kučan, dipl.ing.