Politika zaštite okoliša

3.MAJ Brodogradilišta d.d.

       Djelatnost 3.MAJ Brodogradilišta d.d. obuhvaća proizvodnju brodova, plovećih postrojenja i ostalih objekata morske tehnologije. Naša vizija upravljanja okolišem usmjeren je provođenju aktivnosti u svrhu  očuvanja i zaštite okoliša, poboljšanja kvalitete života nas i naše djece, uz osiguranje konkurentnosti na tržištu, čemu je naša tvrtka oduvijek pridavala i pridaje veliki značaj. U skladu sa našim opredjeljenjem u kojoj je naglašeno da smo: «društvo vođeno temeljnom postavkom da je kupac/klijent na prvom mjestu, pri čemu naši zaposlenici i poslovni partneri znaju i vode računa o upravljanju okolišem», svojim aktivnostima doprinosimo skladu i razvoju prijateljstva okoline i našeg društva. Naši zaposlenici i poslovni partneri svjesni su da svaki poslovni poduhvat/posao može postati i ekološki problem, te pri gradnji broda i realizaciji ostalih usluga poštuju zahtjeve iz međunarodnih propisa i zakonske regulative. 3.MAJ Brodogradilište u cjelini, kao i zaposlenici, poslovni partneri i kupci/klijenti obvezuju se u svakom trenutku nastojati u svim aspektima svojih poslovnih aktivnosti smanjiti opterećenje na okoliš te u potpunosti koristiti stečena znanja, iskustva i tehnološke mogućnosti u svrhu razvoja onih tehnologija koje će štititi i očuvati okoliš.

Temeljne odrednice:

  1. 3.MAJ Brodogradilište opredjeljuje se širiti spoznaju i svijest da je upravljanje okolišem od primarne važnosti u radu i djelovanju svakog zaposlenika, te podržavati i hrabriti kupce/klijente, poslovne partnere u njihovim  nastojanjima da zaštite i unaprijede okoliš.
  2. Naše namjere jasno iskazujemo prihvaćanjem, primjenom i radom, usvojenim smjernicama i odredbama međunarodne norme ISO 14001.
  3. U 3.MAJ Brodogradilištu pridržavamo se i usklađujemo sa svim zakonskim propisima, te ostalom regulativom zaštite okoliša, nastojimo neprekidno poboljšavati učinkovitost aktivnosti upravljanja okolišem postavljanjem jasnih ciljeva i zadataka u tom području djelovanja.
  4. Utvrdili smo uloge i odgovornosti u vezi upravljanja okolišem kroz razvoj i održavanje takve organizacijske kulture i organizacijskog modela koji odgovaraju upravljanju okolišem, što stvara preduvjete za efikasno provođenje usvojene politike i postupaka za zaštitu okoliša.
  5. Opredijeljeni smo kontinuirano smanjivati opterećenje na okoliš sprječavanjem zagađenja, štednjom svih vrsta resursa, štednjom energije, smanjenjem otpadnih tvari i svih vrsta gubitaka u procesima, racionalnim korištenjem  materijala, domaćinskim ponašanjem u svim aspektima poslovnih aktivnosti.
  6. Težimo stalnom napredovanju i obrazovanju naših zaposlenika te razvijanju njihove svijest o značaju zaštite okoliša.

Rijeka, 7. veljače 2020.god.                                                      

Direktor Edi Kučan, dipl.ing.