Politika kvalitete

3.MAJ Brodogradilišta d.d.

Djelatnost 3.MAJ Brodogradilišta d.d. obuhvaća proizvodnju brodova, plovećih postrojenja i ostalih objekata morske tehnologije. Naša vizija upravljanja kvalitetom usmjerena je provođenju i primjeni djelotvornih aktivnosti na razvoju i očuvanju kvalitete proizvoda i usluga te izgradnje partnerskih odnosa sa kupcima i svim zainteresiranim stranama u našem poslovanju.

Temeljne odrednice:

  1. 3.MAJ Brodogradilište opredijeljeno je prema suradnji s kupcem utemeljenoj na partnerskim odnosima i povjerenju.
  2. Naše namjere jasno iskazujemo prihvaćanjem, primjenom i radom, usvojenim smjernicama i odredbama međunarodne norme ISO 9001.
  3. U 3.MAJ Brodogradilištu pridržavamo se i usklađujemo sa svim primjenjivim zahtjevima  koji se odnose na naše proizvode i usluge, kao i dodatnim zahtjevima koji nas obvezuju u redovitom dijalogu sa kupcima i drugim zainteresiranim stranama.
  4. Razvijamo, pratimo i primjenjujemo interne akte 3.MAJ Brodogradilišta čime osiguravamo pravilno upravljanje kvalitetom, okolišem te zdravljem i sigurnošću.
  5. Naše opredjeljenje prvenstveno zahtjeva djelotvorno upravljanje rizicima prema kvaliteti naših proizvoda i usluga, stalnu kontrolu kvalitete, te kontinuirano poboljšanje učinaka i sustava upravljanja kvalitetom.
  6. Utvrđivanjem i praćenjem ostvarenja pojedinačnih i općih ciljeva u svim relevantnim Težimo stalnom napredovanju i obrazovanju naših zaposlenika te razvijamo njihov ljudski potencijal i intelektualni kapital s naglaskom na izraženu svijest o značenju svakog pojedinca za organizaciju.

         Rijeka, 7. veljače 2020.god.                                                      

Direktor Edi Kučan, dipl.ing.